دانشگاه نوشیروانی بابل
گزارش انجمن ورزشي دانشگاه از برگزاري مسابقات ورزشي ويژه دانشجويان
گزارش انجمن ورزشي دانشگاه از برگزاري مسابقات ورزشي ويژه دانشجويان
گزارش انجمن ورزشي دانشگاه از برگزاري مسابقات ورزشي ويژه دانشجويان
به گزارش روابط عمومي، انجمن ورزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل به ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين انجمن در راستاي برگزاري مسابقات ورزشي ويژه دانشجويان پرداخت كه در ذيل آمده است:
با توجه به بيماري همه گير كرونا در يك سال اخير تمام امور، درگير اين بيماري شد و اعمال انساني نيز تحت شعاع آن قرار گرفته است. فعاليت هاي ورزشي در اين مسئله مستثنا نبوده و مشكلات زيادي براي خانواده ورزش به وجود آورده است.
در طي اين مدت انجمن ورزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با برنامه ريزي هاي متعدد و دقيق، تصميم به برگزاري مسابقه اي براي دور نبودن دانشجويان از محيط ورزشي گرفت كه قالب آن بر اساس پرسش و پاسخ هايي با مضمون اطلاعات ورزشي بوده است.
اين مسابقه پرسش و پاسخ در بخش آقايان با شركت 32 نفر در 4 مرحله برگزار شده است. در هر مرحله سؤالاتي از رشته هاي فوتبال، واليبال، كشتي و بسكتبال طرح شد كه در قالب 6 سؤال از هر شخص پرسيده شد. در مرحله اول مسابقه با 4 گروه 8 نفره آغاز شد و از هر گروه 4 نفر به مرحله بعد صعود كردند.
در مرحله دوم 16 نفر كه از مرحله اول صعود كرده بودند در 4 گروه 4 نفره به رقابت پرداختند كه با توجه به امتيازات هر شخص 2 نفر اول به مرحله ي بعد راه پيدا كردند.
مرحله سوم 8 نفر در 2 گروه 4 نفره به رقابت پرداختند كه در نهايت 2 نفر اول هر گروه به مرحله ي فينال راه يافتند و در فينال 4 نفر پاياني به رقابت پرداختند و نفرات اول تا چهارم مشخص شدند كه اسامي آن ها به ترتيب عبارت اند از : دانيال نوبخت، عرفان مسلمي، حسام الدين دهقان و محمد مهدي توكلي.

مسابقه پرسش و پاسخ در بخش بانوان نيز با شركت 16 نفر در 3 مرحله برگزار شد.
در هر مرحله سؤالاتي از رشته هاي فوتبال، واليبال، شطرنج و كاراته مطرح شد و در قالب 6 سؤال از هر شخص پرسيده شد.
مسابقات در مرحله اول با شركت 16 نفر در 4 گروه چهار نفره آغاز شد كه از هر گروه 2 نفر به مرحله بعد صعود كردند. مرحله دوم 8 نفري كه صعود كرده بودند در 2 گروه 4 نفره به رقابت پرداختند و با توجه به امتياز هر شخص 2 نفر اول هر گروه به مرحله ي بعد راه پيدا كردند.
مرحله فينال 4 نفر پاياني با هم در قالب يك گروه رقابت كردند و نفرات اول تا چهارم مشخص شدند كه اسامي آن ها به ترتيب در ذيل آمده است:
معصومه فرجي، ريحانه مدرس، يلدا محمودي و فاطمه بهروز.
شايان ذكر است براي مسابقه بانوان و آقايان در هر مرحله سؤالات متمايز از يكديگر طرح شده است و مجموعا 300 سؤال متفاوت از 4 رشته ورزشي ذكر شد و مستندات عيني هر مسابقه به صورت فيلم موجود است.
انجمن ورزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كمال تشكر و قدرداني را از مديريت اداره تربيت بدني و كارشناسان اين حوزه دارد كه شرايط لازم را براي برگزاري اين مسابقه فراهم كردند؛ چرا كه اين سري از مسابقات براي اولين بار به اين شكل در بين دانشگاه ها برگزار شده است و نياز به اعتماد كامل مسئولين ذي ربط به انجمن ورزشي داشته است.
اسامي اعضاي انجمن ورزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل عبارت اند از عرفان قرباني دبير انجمن آقايان، علي آزاد مسئول برگزاري مسابقات آقايان، عليرضا زالي پور ناظر مسابقات آقايان، پويا غلامي ناظر  مسابقات آقايان و نگار ظهير نژاد دبير انجمن بانوان، پرنيا فرج نژاد مسئول برگزاري مسابقات بانوان.
روابط عمومي دانشگاه، از زحمات همكاران در اداره تربيت بدني و اعضاي انجمن ورزشي، به جهت برگزاري موفق مسابقات در شرايط كرونايي، تشكر و قدرداني مي نمايد.
تاریخ:
09:59 - 1400/01/29
تعداد بازدید:
134
منبع:
این خبر را به اشتراک بگذارید
Powered by DorsaPortal