دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين
گزارش عملكرد شوراي صنفي كارمندان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
گزارش عملكرد شوراي صنفي كارمندان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
گزارش عملكرد شوراي صنفي كارمندان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

گزارش عملكرد شوراي صنفي كارمندان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

به گزارش روابط عمومي، مهندس مجيد طاهرنژاد رييس شوراي صنفي كارمندان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل گزارشي از تاريخچه و فعاليت هاي اين شورا و موضوع همسان‌سازي و همينطور بحث افزايش 50 درصدي حقوق كارمندان ارائه نمود كه در ذيل آمده است:

تاريخچه شوراي صنفي كارمندان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل:

قريب به سه دوره يا هفت سال از عمر شوراي صنفي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مي‌گذرد.

آنچه كه سبب شده است شوراي صنفي با صلابت اين سه دوره را طي كند، چهار عامل مي‌باشد:

1- خواست خدا

2- حمايت رياست و قائم مقام محترم دانشگاه از شوراي صنفي

3- حمايت و همراهي مجموعه كارمندان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با شورا

4- تلاش و خستگي‌ناپذيري اعضاي شوراي صنفي در هر دوره

 اهم فعاليت هاي شورا:

فعاليت‌هايي كه شوراي صنفي انجام مي‌دهد، براساس مطالعه و مشورت بوده است و همچنين دوستاني در هيأت علمي و در بدنه كارمندان، نقطه نظرات خوبي در جهت پيشرفت چه دانشگاه و چه كاركنان دانشگاه به شوراي صنفي ارائه داده‌اند. اما اهم فعاليت‌هايي كه شوراي صنفي در دوره سوم انجام داد عبارتند از:

1- برگزاري جلسات كارمندان هر حوزه به صورت جداگانه با رياست و قائم مقام دانشگاه با حضور معاونين آن حوزه و بيان نظرات، پيشنهادات و مشكلات آن حوزه

البته هم رياست دانشگاه و هم شوراي صنفي تمايل داشتند اين جلسات ادامه‌دار باشد، ولي به دليل شيوع بيماري، امكان‌پذير نبوده است.

2-يكي ديگر از فعاليت‌هايي كه شوراي صنفي پي‌گير آن بوده است، تبديل وضعيت همكاران قراردادي و شركتي بوده است از جمله:

- مكاتبه با نمايندگان سابق مجلس

- مكاتبه با وزير علوم

- مكاتبه و جلسات حضوري با نمايندگان حال حاضر مجلس در بابل و استان

البته نمايندگان اين قول را داده‌اند  كه در سال 1400 اين امر محقق شود.

3- يكي از اتفاق‌هاي بسيار مهم در دوره سوم، حضور شوراي صنفي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در تأسيس شوراي صنفي مركزي دانشگاه هاي كشور در ارديبهشت ماه سال 1397 به ميزباني دانشگاه شيراز بوده است كه در نهايت بعد از شور، شوراي صنفي مركزي و هيأت نظارت به مركزيت دانشگاه تربيت مدرس انتخاب و اساسنامه‌اي تنظيم شد. تشكيل شوراي صنفي مركزي باعث اتحاد و ارتباط دانشگاه‌هاي كل كشور با يكديگر شد.

4- يكي ديگر از فعاليت‌ها، بحث مطالبه‌گري حقوق كارمندان بوده است. همانطور كه مستحضريد موضوع افزايش 50 درصدي حقوق كارمندان شاغل در وزارت علوم با چالش‌ها و فراز و نشيب‌هاي متعدي مواجه شده است. در نهايت بعد از پي‌گيري‌هاي مكرر توسط كميسيون اداري شوراي صنفي مركزي و نيز شوراهاي صنفي كل دانشگاه‌هاي كشور، دستور صدور احكام از تاريخ 99/11/1به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

البته بخشنامه موسوم به افزايش 50 درصد حقوق كارمندان به دلايلي هنوز به سرمنزل مقصود نرسيده و بحث‌هايي از قبيل حق مسئوليت، تاريخ اجراي بخشنامه و به تبع آن معوقات 11 ماه كه حكم حق‌الناس را دارد و مشكلات بازنشستگان كماكان به قوت خود باقي مانده است.

اما فعاليت‌هاي ديگر شوراي صنفي پي‌گيري مصوبات رفاهي هرساله، همكاري در برگزاري مسابقات ورزشي در بين كارمندان، پي‌گيري مسائل بيمه‌اي و غيره بوده است.

موضوع همسان‌سازي حقوق و همينطور بحث افزايش 50 درصدي حقوق كارمندان

 

بحث همسان‌سازي حقوق و همينطور بحث افزايش 50 درصدي دو مقوله متفاوت است. افزايش 50 درصدي مربوط مي‌شود به آيتم‌هاي عمومي و مستمر حقوقي، بين كليه دستگاه‌ها كه از سال 1395 ابلاغ و سازمان‌ها و وزارت‌هايي كه انجام نشده بود به دستور آقاي نوبخت در سال 1398 اجرايي شده بود. متأسفانه در وزارت علوم، دچار تبعيض و ناعدالتي در تصميم‌گيري مي‌شود و با پنهان‌كاري اين امر تا 99/11/1 به طول انجاميد. آن هم بواسطه پي‌گيري‌هاي نمايندگان كارمندان در وزارت علوم، كه بهمن ماه امسال بعد از 11 ماه آن هم بعد از كارت زرد دادن نمايندگان مجلس به وزير علوم، اجرايي شده است.

دو تا وزارتخانه داريم كه هيأت امنايي هستند، وزارت علوم و وزارت بهداشت. از آنجايي‌كه اين دو وزارتخانه درآمدزا مي‌باشند، افزايش حقوقشان به دو صورت است:

1- از طريق آنچه كه هر ساله دولت و مجلس مصوب مي‌كنند.

2- بسته به اختياراتي كه هيأت امنا آن وزارتخانه دارد، مي‌تواند اين افزايش از طريق هيأت امنا انجام شود.

افزايش 50% مربوط به مصوبه دولت و تأييد مجلس، اما همسان‌سازي به پيشنهاد هيأت امنا و تأييد دولت و مجلس مي‌باشد.

با توجه به درآمد اختصاصي اين دو وزارتخانه‌، هيأت وزيران طبق ماده يك احكام دائمي توسعه به هيأت امنا، اجازه داده‌اند كه فوق‌العاده را از محل درآمد اختصاصي، نه بودجه دولتي، افزايش بدهند. وزارت علوم طي سه مرحله يك بار در زمان آقاي خاتمي، يكبار در زمان آقاي احمدي‌نژاد و يكبار در زمان آقاي روحاني از محل درآمدها با اختيار خودشان، فوق‌العاده‌هاي هيأت علمي را افزايش دادند. اما متأسفانه كارمندان كه جز ركن اداري و اجرايي دانشگاه هستند، از اين افزايش‌ها بي‌بهره بوده‌‌اند.

امسال در وزارت بهداشت، هم براي هيأت علمي و هم براي كارمندانشان از اين درآمدهاي اختصاصي جهت افزايش حقوق پرسنل خويش، چه باليني و چه غيرباليني استفاده كر دند. اما وزارت علوم، طي مكاتبه‌اي كه با رييس برنامه و بودجه كشور داشتند، اين افزايش حقوق را فقط براي اعضاي هيأت علمي درنظر گرفت و اعضاي كارمندي را ناديده گرفتند و اذهان مسئولين و نمايندگان مجلس را به اين سو بردند كه ما افزايش 50 درصدي از 99/11/1 موافقت كرديم اين همان، همسان‌سازي است، درصورتي كه بين همسان‌سازي و افزايش 50 درصدي خيلي فاصله مي‌باشد و دو مقوله متفاوت است.

كارمندان كل دانشگاه، اين انتظار را دارند، همانطور كه يك عضو هيأت علمي وزارت علوم با يك عضو هيأت علمي از وزارت بهداشت از لحاظ حقوقي همسان‌سازي مي‌شوند، عضو كارمندي وزارت علوم با عضو كارمندي غيرباليني وزارت بهداشت از لحاظ حقوقي همتراز شوند.

انتظار شوراي صنفي كارمندان در وزارت علوم بر اينست كه اين اختلافي كه بين دو وزارتخانه است درون سازماني در وزارت علوم كشيده نشود. همانطور كه ما كارمندان از افزايش حقوق هيأت علمي در وزارت علوم حمايت مي‌كنيم و سرمايه‌گذاري مي‌پنداريم، افزايش حقوق كارمندي را نيز واجب، و هزينه نمي‌پنداريم. ولي متأسفانه حالت دوگانگي در رفتار و گفتار مسئولين وزارت علوم مي‌بينيم كه خوشايند نيست و دود آن در آينده نزديك به چشم خود وزارت علوم مي‌رود و دانشگاه‌ها آسيب مي‌بينند.

سخن آخر

تشكر مي‌كنم از حمايت رياست دانشگاه، دكتر جواد واثقي اميري، قائم مقام رياست دانشگاه دكتر كوروش صديقي و معاونت اداري و مالي دانشگاه ، دكتر سيدهاشم رسولي و تشكر مي‌كنم از دوستان بي‌ادعاي شوراي صنفي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بانوان شيرواني و ببوجاني و آقايان شفقت، محمودي، كاني و محمدي و همينطور از روابط عمومي دانشگاه.

و تشكر ويژه از شوراي صنفي مركزي و اعضاي كميسيون اداري شورا به خصوص سركار خانم ميزبان، آقايان رحمتي و عباسي

 
تاریخ:
11:16 - 1399/12/18
تعداد بازدید:
199
منبع:
این خبر را به اشتراک بگذارید

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میباشد.
Powered by DorsaPortal