انتخاب دانشجوی دانشگاه به عنوان عضو کمیته عالی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران

۰۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۲ کد : ۱۰۷۶ اخبـــار دانشگاه افتخارات
تعداد بازدید:۲۴۸
به گزارش روابط عمومی، از سوی انجمن مهندسی شیمی ایران، مجمع کمیته عالی دانشجویی با حضور ۳۷ نفر از نمایندگان دانشکده های مهندسی شیمی دانشگاه های سراسر کشور در تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ برگزار شد و خانم سایه عزتی خندان دانشجوی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان عضو این کمیته انتخاب شد.
انتخاب دانشجوی دانشگاه به عنوان عضو کمیته عالی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران

شایان ذکر است انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد و دانشجو سایه عزتی خندان با کسب 9 رأی به عنوان عضو کمیته عالی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران انتخاب شد.

گفتنی است فعالیت های دانشجویی در انجمن نه تنها موجب تقویت مهارت های نرم و فردی دانشجویان می شود، بلکه زمینه موفقیت آن ها را در فعالیت های آموزشی و علمی دانشگاه ها و حتی پس از فراغت از تحصیل فراهم می سازد. افزایش مهارت کار گروهی، حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی، بروز توان مدیریتی و اجرایی، شبکه سازی حرفه ای در مسیر حرفه ای آتی، انجام پروژه های مسئله محور و تأثیرگذاری اجتماعی فعالیت های دانشجویی از جمله دستاوردهای حضور فعال دانشجویان در انجمن می باشد.


نظر شما :