ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

۰۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۶ کد : ۱۲۵۰ اخبـــار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۷۹
به گزارش روابط عمومی، دکتر حسن امینی راد عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

گفتنی است پرونده ارتقای مرتبه علمی دکتر حسن امینی راد از مرتبه  استادیاری به مرتبه دانشیاری در یکصد و یکمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ ۱۴۰1/7/۲7مطرح و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳94/۱2/۱8 و با استناد به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و سایر مقررات مربوطه، صلاحیت علمی ایشان برای احراز مرتبه دانشیاری در گروه آموزشی محیط زیست مورد تایید قرار گرفته است.

روابط عمومی دانشگاه، این ارتقاء ارزشمند را به دکتر امینی راد تبریک عرض می‌نماید.


( ۳ )

نظر شما :