ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۰ کد : ۱۳۰۹ اخبـــار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۲۸
به گزارش روابط عمومی، آقایان دکتر حامد حمیدی و دکتر رضا دزواره، اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

گفتنی است پرونده ارتقای مرتبه علمی آقایان دکتر حامد حمیدی و دکتر رضا دزواره از مرتبه  استادیاری به مرتبه دانشیاری در یکصد و دومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه، مورخ ۱۴۰1/8/۲5 مطرح و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳94/۱2/18 و با استناد به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و سایر مقررات مربوطه، صلاحیت علمی  ایشان برای احراز مرتبه دانشیاری در گروه آموزشی سازه و زلزله مورد تایید قرار گرفته است.

روابط عمومی دانشگاه، این ارتقاء ارزشمند را به آقایان دکتر حمیدی و دکتر دزواره تبریک عرض می‌نماید.


( ۷ )

نظر شما :