آشنایی با دانشگاه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اوایل دهه 50 توسط خیری دوراندیش به نام سیدحسین فلاح نوشیروانی در زمینی به مساحت 17 هکتار بنا نهاده شد و در سال 1352 تحت عنوان دانشسرای عالی (تربیت دبیر فنی) تحویل خانواده آموزش عالی گردید. در سال 1357 تحت عنوان دانشکده فنی و مهندسی زیرمجموعه دانشگاه مازندران و در سال 1383 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی فعالیت نمود. با توجه به رشد شتابان در عرصه علم و فناوری در سال 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طور کامل از پیکره دانشگاه مازندران جدا و بصورت مستقل تحت عنوان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در عرصه آموزش عالی کشور به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.