شاهد و ایثارگر

شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

 

- اجرای برنامه ها، طرح ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع

- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

- تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب

- راه اندازی و تقویت کانون های علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه

- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

- پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای مصوب از همه منابع ممکن

- تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال بموقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع

- اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد وایثارگر برای بهره مندی از امکانات و تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی

- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاری حوزه های مختلف دانشگاه

- اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق برگزاری کلاسهای تقویتی، گروه های درسی و و...

- اجرای طرح استاد مشاور و برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور

- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان

- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاری و هماهنگی با مسئولان دانشگاه و سایر نهادهای ذیربط

- جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی، فرهنگی و پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه های تحقیقاتی آنان

- برگزاری مراسم، جشنواره ها، مسابقات و ... در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز

- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

- همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد