صندوق مهربانی هیأت علمی

به سرزمین دست‌های مهربان خوش آمدید.

سرزمینی که فضایش سرشار از شمیم خوش مهربانی است. سرزمینی که در آن سقف قانون بر ستون انسان‌دوستی نهاده شده است.

در این سرزمین انسان‌ها به صرف انسان بودن حرمت دارند و به صرف انسان بودن دوست داشته می‌شوند. اهالی این سرزمین بذر دوستی و مهر می‌کارند تا خوشه‌های محبت درو کنند.

بیاییم نهال محبت را در خانه قلبمان بنشانیم و در پرتو آفتاب مهربانی آن را بارور کنیم و با میوه شیرینش دلی را شاد گردانیم. بگذار زلال محبت از کوهسار وجودت جاری شود تا غبار غم و اندوه را از دلی دردمند بشویی. پس با ما همراه شو و مدال عضویت در صندوق مهربانی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را بر گردنت بیاویز و در این راه درنگ روا مدار که بزرگان گفته‌اند در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.

- اساسنامه صندوق
- اعضای صندوق
- فرم درخواست عضویت در صندوق
- دعوتنامه