رییس دانشگاه

 

 
خلاصه رزومه علمی- پژوهشی و اجرایی دکتر بهرام عزیزاله گنجی
 

    - متولد ۱۳۴3 شهرستان بابل
    
- دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  

کارشناسی

مهندسی برق- الکترونیک

دانشگاه فردوسی مشهد

1368

ارشد

مهندسی برق-افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک

دانشگاه تهران

1373

دکتری

مهندسی برق-افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک

مالزی

1386

 
 

   
 
 
مسئولیت‌های اجرایی 
 

- رییس بسیج اساتید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

- رییس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

- سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی افزاره‌های میکرو و نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

- مدیر انفورماتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل