دفتر حقوقی

شرح وظایف دفتر حقوقی دانشگاه

 

۱- اقامه دعوی و تنظیم لوایح و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات قضایی در محاکم عمومی و انقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، محاکم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی له و علیه دانشگاه

۲- بررسی و اعلام نظر درخصوص پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی

۳- اخذ تعهد و ضمانت‌نامه رسمی از متقاضیان استفاده از بورس داخلی و خارجی و فرصت مطالعاتی

۴- راهنمایی و مشاوره و حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی‌کننده ناشی از انجام تکالیف و وظایف محوله و یا مرتبط با آن

۵- اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه درخصوص مسائل مختلف

۶- انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد.

۷- انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و ...)

۸- انتقال سند مالکیت و مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن

۹- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق