شورای دانشگاه

 

 • دکتر بهرام عزیزاله گنجی
 • دکتر حسن امینی‌راد
 • حاج آقا حسینی
 • دکتر علیرضا خسروی
 • دکتر بهرام نوائی‌نیا
 • دکتر غلامرضا ضابط‌پور
 • دکتر روزبه شفقت
 • دکتر مجید عباسی
 • دکتر مجید پیروی
 • دکتر تقی بارفروشی
 • دکتر محمد مهدی پایدار
 • دکتر امید جهانیان
 • دکترحسین عبداله زاده آهنگر
 • دکتر مهدی حمیدی
 • دکتر فرهاد قادری
 • دکتر مرتضی دردل
 • دکتر مصطفی رحیم‌نژاد
 • دکتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی
 • دکتر محمد بخشی
 • دکتر محسن جهانشاهی
 • دکتر یوسف حیدری چناری
 • دکتر افشین سروری
 • دکتر مریم نیکزاد