شورای دانشگاه

 

 • دکتر جواد واثقی
 • دکتر کورش صدیقی
 • حاج آقا حسینی
 • دکتر سیدهاشم رسولی
 • دکتر بهرام نوائی‌نیا
 • دکتر حمیدرضا محمدی دانیالی
 • دکتر موسی فرهادی
 • دکتر سیدمحمود ربیعی
 • دکتر مجید پیروی
 • دکتر بهرام عزیزالله گنجی
 • دکتر حسین عبداله‌زاده
 • دکتر سلمان نوروزی
 • دکتر امید جهانیان
 • دکتر مهدی حمیدی
 • دکتر محمدهادی پاشایی
 • دکتر مرتضی دردل
 • دکتر مصطفی رحیم‌نژاد
 • دکتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی
 • دکتر محمد بخشی
 • دکتر محسن جهانشاهی
 • دکتر غلامرضا ضابط پور
 • دکتر قاسم نجف پور
 • دکتر افشین سروری
 • دکتر مریم نیکزاد