هیات امناء

 

 • دکتر محمدعلی زلفی‌گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
 • دکتر عبدالرضا باقری - معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیات‌های ممیزه
 • دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی - رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء
 • دکتر کورش نوذری - رئیس دانشگاه مازندران و دبیر هیات امناء
 • امیرحسین آقاجانی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
 • دکتر بهرام عزیزاله گنجی - رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • دکتر اسدالله تیموری یانسری - رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دکتر حمید محمدزاده - رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران
 • دکتر اکبر حاجی‌زاده مقدم - رئیس دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل
 • آیت‌الله عباسعلی سلیمانی - عضو هیات امناء
 • دکتر حجت‌ا... ایوبی - عضو هیات امناء
 • دکتر لعیا جنیدی - عضو هیات امناء
 • احمد حسین‌زادگان - عضو هیات امناء
 • دکتر محمود شارع‌پور - عضو هیات امناء
 • فریدون حاجی بابایی - عضو هیات امناء