پردیس دانشگاه

آشنایی با پردیس دانشگاه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تنها دانشگاه صنعتی شمال کشور با توجه به قابلیت بالای آموزشی و پ‍‍‍ژوهشی خود  و به منظور گسترش آموزش عالی بر اساس مجوز  شماره ۲/۲۲/۲۰۳۱۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری، پردیس دانشگاهی خود را تاسیس نموده است. فعالیت پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ آغاز شده است و هم اکنون در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد.  

در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های زیر در آن ارائه می‌گردد:

      مهندسی برق الکترونیک

      مهندسی برق مخابرات

      مهندسی برق کنترل

      مهندسی برق قدرت

      مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

      مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

       مهندسی عمران سازه

      مهندسی عمران محیط زیست

      مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

     مهندسی شیمی-فرایند جداسازی

رشته‌های موجود در پردیس دانشگاه در مقطع دکتری نیز به شرح زیر می‌باشد:

     مهندسی برق- الکترونیک

     مهندسی برق- مخابرات

     مهندسی برق- قدرت

     مهندسی برق کنترل

     مهندسی عمران- سازه

     مهندسی عمران-محیط زیست

     مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

     مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

     مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

     مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی