دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
اطلاعیه ها
برنامه هفتگی کلاس ها
مستندات و منابع درسی
ارائه طرح دروس
دانشجویان
اطلاعات تکمیلی
نام درس
گروه درسی
زمان ارائه درس
الكترونيك تجهيزات نقشه برداري
015-12-14
51
هرهفته دو شنبه ساعت 15:30-17:30
1397/10/24
مباني پويشگرهاي ليزري و مدلهاي رقومي زمين
036-12-14
51
هرهفته شنبه ساعت 13:30-15:00
1397/10/19
مباني پويشگرهاي ليزري و مدلهاي رقومي زمين
036-12-14
51
هرهفته سه شنبه ساعت 13:30-15:00
1397/10/19
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
51
هرهفته شنبه ساعت 15:30-17:00
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
51
هرهفته شنبه ساعت 08:00-10:00
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
51
هرهفته سه شنبه ساعت 08:00-09:30
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
51
هرهفته شنبه ساعت 15:30-17:00
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
51
هرهفته شنبه ساعت 08:00-10:00
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
51
هرهفته سه شنبه ساعت 08:00-09:30
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
52
هرهفته شنبه ساعت 15:30-17:00
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
52
هرهفته شنبه ساعت 10:00-12:00
1397/10/15
فتوگرامتري پيشرفته
038-12-14
52
هرهفته سه شنبه ساعت 08:00-09:30
1397/10/15
مديريت پروژه و اقتصاد مهندسي در ژئوماتيك
050-12-14
51
هرهفته دو شنبه ساعت 08:00-10:00
1397/10/26
فتوگرامتري برد كوتاه
066-12-14
51
هرهفته دو شنبه ساعت 13:30-15:30
1397/10/16
پردازش تصاوير رقومي
126-12-14
01
هرهفته شنبه ساعت 17:30-19:00
1397/10/22
پردازش تصاوير رقومي
126-12-14
01
هرهفته سه شنبه ساعت 15:30-17:00
1397/10/22
داده ای برای نمایش وجود ندارد
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میباشد.
Powered by DorsaPortal