اصول ماشینکاری با ماشین‌های ابزار انیورسالآخرین بروزرسانی : ۰۲ تیر ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: